19 februari 2015

BOLS Invitational “Voldoende goed opgeleide medisch specialisten in een gezonde arbeidsmarkt”

Meer dan 100 deelnemers die als opleider, bestuurder of adviseur betrokken zijn bij de opleiding van medisch specialisten bezochten op 12 februari 2015 de BOLS Invitational Conference. Aanleiding tot de conferentie was het feit dat VWS vorig jaar en ook dit jaar de instroom voor alle specialismen heeft bepaald op het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan. De voorzitter van BOLS, Koop Bosscha, geeft in zijn inleiding aan dat BOLS zich hierdoor beperkt voelt in zijn beleidsruimte en de instroom voor de verschillende specialismen wil kunnen beïnvloeden binnen de bandbreedte van het Capaciteitsorgaan. Doel van de conferentie is om de visies van verschillende veldpartijen te horen en tot gezamenlijke conclusies te komen. Dit mede in het licht van de verslechtering van de arbeidsmarkt voor medisch specialisten.

Victor Slenter, directeur van het Capaciteitsorgaan, geeft in zijn inleiding aan dat het verstandig is de komende jaren te sturen op een instroom conform het minimumadvies van het Capaciteitsorgaan. Dit omdat er de laatste jaren consequent is gestuurd op een hoge instroom. Met een instroom conform het minimumadvies zal het aantal medisch specialisten in 2025 met 40% zijn toegenomen ten opzichte van het jaar 2010. Dit is ruimschoots meer dan de doelstelling van VWS die een stijging van minimaal 25% beoogt in het jaar 2015.

Door verschillende partijen wordt vervolgens gepleit om gezien de situatie op de arbeidsmarkt de instroom te bepalen op het minimum van de bandbreedte. De sprekers zijn er zich van bewust dat dit geen oplossing biedt voor de korte termijn, maar het is frustrerend wanneer maximaal wordt opgeleid, terwijl de vooruitzichten van jonge klaren op een vaste betrekking als medisch specialist slecht zijn. Voor de korte termijn wordt gepleit om flexibiliteit te vragen van jonge klaren maar ook van oudere generatie medisch specialisten, die ruimte kunnen scheppen door korter te gaan werken.

Na de inleidingen vindt een levendige discussie plaats. Samenvattend concludeert de dagvoorzitter, Rolf de Folter, dat het belangrijk is dat BOLS met het veld zelf de regie blijft voeren over het toewijzingsproces. Hiervoor is van belang dat BOLS de ruimte heeft om de instroom mede te bepalen. Anders komt de legitimiteit van BOLS en ook de zelfregie door het veld ter discussie te staan. Hierdoor worden tegenstellingen aangescherpt, waarmee niemand is gediend. Koop Bosscha geeft aan dat de invitational de gelegenheid heeft geboden om te beluisteren wat er speelt in het veld. BOLS zal dit meenemen in het overleg met VWS.

Alle berichten