09 maart 2016

Gerealiseerde formatie in- en doorstroom 2015

Ten behoeve van de accountantscontrole 2015 zijn door BOLS de gerealiseerde in- en doorstroom van aios voor enkele beroepsgroepen centraal opgevraagd. 

Het gaat hier om de beroepsgroepen met een eigen registratiecommissie te weten: klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers.

De gerealiseerde formatie in- en doorstroom van aios in 2015 is hieronder voor deze beroepsgroepen weergegeven.

 

Klik hier voor het overzicht van Klinische fysica.

Klik hier voor het overzicht van Ziekenhuisfarmacie. 

Klik hier voor het overzicht van Klinische chemie.

Alle berichten