15 oktober 2020

Hein Brackel nieuwe voorzitter van BOLS

Hein Brackel is op 25 september 2020 benoemd als voorzitter van Stichting BOLS. Hein Brackel is kinderarts in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en vertegenwoordigt de Federatie in het BOLS.

Hij neemt de voorzittersrol over van Helen Mertens, die het afgelopen jaar namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra de rol van voorzitter heeft vervuld. Dit voorzitterschap van BOLS rouleert jaarlijks tussen de partijen die het BOLS in 2007 hebben opgericht.

Alle berichten