20 september 2021

Hilde Dijstelbloem nieuwe voorzitter van BOLS

Hilde Dijstelbloem is op 17 september 2021 benoemd als voorzitter van Stichting BOLS. Hilde Dijstelbloem is voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuisgroep Twente en vertegenwoordigt de NVZ in het BOLS.

Zij neemt de voorzittersrol over van Hein Brackel, die het afgelopen jaar namens de NFU de rol van voorzitter heeft vervuld. Dit voorzitterschap van BOLS rouleert jaarlijks tussen de partijen die het BOLS in 2007 hebben opgericht.

Alle berichten