26 september 2012

Vervanging van nieuwe aios in een kalenderjaar toegestaan

Op 24 en 25 september 2012 zijn er 2 informatiebijeenkomsten geweest over de beleidsregel “Beschikbaarheidsbijdrage Medische Vervolgopleidingen 2013”. Op 1 januari aanstaande zal het Opleidingsfonds, dat nu is vormgegeven in een subsidieregeling van VWS, overgaan naar een beschikbaarheidsbijdrage van de NZa. Tijdens deze bijeenkomsten zijn door VWS en de NZa presentaties gehouden en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een van deze vragen had betrekking op de vervanging van een aios in hetzelfde kalenderjaar dat deze aios is gestart. VWS heeft tijdens deze bijeenkomst gevestigd dat binnen de huidige subsidieregeling het volgende is toegestaan:

Een aios, die in een bepaald kalenderjaar is gestart (instroom) en die in datzelfde kalenderjaar ook stopt, mag – ongeacht de reden – in datzelfde kalenderjaar vervangen worden door een nieuwe aios (instroom). Bijvoorbeeld: “Ziekenhuis x heeft een instroomplaats interne geneeskunde voor 2012 en neemt een aios aan die op 1 februari 2012 met de opleiding start. Vanwege een baan van zijn vrouw verhuisd hij naar Amerika en stopt onverwacht met de opleiding op 31 mei. Het ziekenhuis mag dan een nieuwe aios interne geneeskunde aannemen mits deze voor 31 december 2012 begint en het opleidingsplan voor 31 oktober bij de registratiecommissie is ingediend en goedgekeurd.

Uit de reacties tijdens de informatiebijeenkomst bleek dat niet iedereen op de hoogte was van deze interpretatie van de huidige subsidieregeling. Tijdens de bijeenkomst heeft de NZa desgevraagd bevestigd dat zij de beleidsregel op gelijke wijze zal interpreteren. Daar staat tegenover dat aios die na het jaar van instroom uitvallen niet meer kunnen worden vervangen. Tot en met 2012 is dat nog wel mogelijk als de uitval is vanwege ongeschiktheid.

Alle berichten