De opleidingregio's

Er zijn 7 landelijke Onderwijs- en OpleidingsRegio's (OOR's), deze zijn gekoppeld aan 7 Universitaire Medische Centra (umc's). Een OOR bestaat uit een regionaal opleidingsnetwerk waarin het umc samenwerkt met algemene ziekenhuizen en andere onderwijsinstellingen om een optimale invulling van de medische vervolgopleidingen te bewerkstelligen. De samenwerking heeft als doel de kwaliteit van onderwijs en opleidingen te verhogen, maar ook de continuïteit en doelmatigheid van opleidingen te waarborgen en voldoende zorgprofessionals op te leiden.

Elk OOR neemt een belangrijke plaats in bij de verdeling van de beschikbare opleidingscapaciteit. In de toewijzingsprocedure leveren de OOR's door middel van regioplannen hun input aan bij BOLS. BOLS maakt eerst een verdeling over de OOR's, waarna de OOR's een verdeling binnen hun regio over de instellingen maken.

Toewijzingen algemeen

  • OOR 1: OOR Noord-Oost Nederland

OOR-coördinator: Dhr. drs. A. van den Berg Naar OOR NO

  • OOR 2: OOR Oost-Nederland

OOR-coördinator: Dhr. W. Doeser Naar OOR ON

  • OOR 3: OOR Utrecht

OOR-coördinator: Mevr. drs. A. Zuidema Naar OOR Utrecht

  • OOR 4 + 5: OOR Noord-West Nederland

OOR-coördinatoren: Dhr. drs. K. van  Loon, dhr. W.T.J.M. Koster Naar OOR NWN

  • OOR 6: OOR Leiden

OOR-coördinator: Mevr. M. Spruyt Naar OOR Leiden

  • OOR 7: OOR Zuid-West Nederland

OOR-coördinator: Dhr. E.M. Koenes Naar OOR ZWN

  • OOR 8: OOR Zuid-Oost Nederland

OOR-coördinator: Mevr. dr. C. Noben Naar OOR ZON