De Wetenschappelijke Verenigingen

De wetenschappelijke verenigingen leggen de  inhoud van de betreffende specialistische opleiding vast in een landelijke opleidingsplan. In deze landelijke plannen worden op hoofdlijnen de specifieke competenties, structuur en toetsing beschreven, met inachtneming van de diverse (maatschappelijke) ontwikkelingen.  Deze plannen zijn het uitgangspunt voor de regionale en lokale opleidingsplannen per specialisme.

NVvO

Nederlandse Vereniging van Orthodontisten, orthodontist.nl

VSG

Vereniging voor Sportgeneeskunde, www.sportgeneeskunde.com

NVA

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, www.anesthesiologie.nl

NVvC

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, www.nvvc.nl

NVT

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, www.nvtnet.nl

NVDV

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, www.huidarts.info

NVvH

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, www.heelkunde.nl

NIV

Nederlands Internisten Vereniging, www.internisten.nl

KNO

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde, www.kno.nl

NVK

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, www.nvk.nl

VKGN

Vereniging Klinische Genetica Nederland, www.vkgn.org

NVKG

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, www.nvkg.nl

NVALT

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, www.nvalt.nl

NVMDL

Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, www.mdl.nl

NVMM

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, www.nvmm.nl

NVvN

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie, www.nvvn.org

NVN

Nederlandse Vereniging voor Neurologie, www.neurologie.nl

NVNG

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, www.nvng.nl

NVOG

Nederlandse Vereniging voor Obstertrie en Gynaecologie, www.nvog.nl

NOG

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, www.oogheelkunde.org

NOV

Nederlandse Orthopaedische Vereniging, www.orthopeden.org

NVVP

Nederlandse Vereniging voor pathologie, www.pathology.nl

NVPC

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, www.nvpc.nl

NVvP

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, www.nvvp.net

NVvR

Nederlandse Vereniging voor Radiologie, www.radiologen.nl

NVRO

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, www.nvro.nl

NVR

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, www.nvr.nl

VRA

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, www.revalidatiegeneeskunde.nl

NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie, www.nvu.nl

NVKC

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie, www.nvkc.nl

NVKF

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysici, www.nvkf.nl

NVZA

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, www.nvza.nl

NVMKA

Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie, www.nvmka.nl

KNMT

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, www.knmt.nl

NVSHA

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulpartsen, www.nvsha.nl